Välkommen till PedeCons hemsida, här är användarvillkoren för användning av hemsidan.

Dessa villkor innehåller information om hur du får använda webbsidans innehåll, vilka cookies som används samt hur vi hanterar din personliga information.

Användarvillkoren på denna webbsida har erbjudits i enlighet med finsk lagstifting.

Upphovsrätt och immateriella rättigheter

Information om copyright och varumärke

Rättigheterna till allt innehåll, till vilket hör text, grafik, logotyper och bilder eller andra former av material, hör till Pedecon eller tredje parter. Innehållet är skyddat med både finsk och internationell upphovsträtt. Eftertryck förbjudes.

Tämän verkkosivuston sisältö on tarjottuna palveluna ja käyttö on vain sallittua näiden ehtojen mukaisesti. Lataamalla tai käyttämällä sivuston ainestoa hyväksyt nämä ehdot.

Sivuston sisällön luvaton käyttö tai jakelu voi mahdollisesti rikkoa tekijänoikeus- ja/tai muuta Suomen tai kansainvälistä lakia ja voi jopa johtaa oikeustoimiin.

PedeConin tavaramerkkien käyttö

PedeConin tavaramerkkejä ja tuotemerkkejä voidaan käyttää ainoastaan näiden ehtojen mukaisesti tai PedeConin kirjallisella suostumuksella. PedeConin tavaramerkkien käyttö PedeConin tuotteiden ja palveluiden mainonnassa ja markkinoinnissa tai muiden tuotteiden ja palveluiden mainonnassa ja markkinoinnissa edellyttää kirjallista ennakkosuostumusta.

Sivuston sisällön käyttäminen

Verkkosivustoa ja sen sisältöä ei saa muokata, välittää, kopioida, julkaista, lisensioida, siirtää, myydä tai käyttää minkäänlaiseen muuhun kaupalliseen tarkoitukseen ilman PedeConin kirjallista ennakkosuostumusta.

Tutustuessasi verkkosivuston sisältöön PedeConi sallii sinulle mahdollisuuden tehdä tilapäisiä kopioita verkkosivuston sisällöstä, mikäli tarpeen. Saat myös tulostaa verkkosivustolta kohtuullisen määrän sisältöä henkilökohtaiseen käyttöösi ja linkittää verkkosivustollemme. Kaikenlainen muu verkkosivustolla olevan tiedon käyttö on kielletty.

Ottaessasi kopioita verkkosivustolla olevasta tiedosta, et saa muuttaa tietoa tai poistaa siinä olevia tekijänoikeuksia kuvaavia tietoja tai PedeConin nimeä.

Vastuuvapautuslauseke

Verkkosivustolla oleva tieto on yleistä, eikä sitä tulisi käyttää ainoana perusteena tärkeistä asioista päätettäessä. Työskentelemme jatkuvasti varmistaaksemme, että verkkosivustomme on virheetön ja ajan tasalla. Kuitenkin aina on olemassa riski, että esimerkiksi kirjoitusvirheet, ulkoiset vaikutukset tai tekniset virheet johtavat siihen, että verkkosivustolla on harhaanjohtavaa tietoa. Tämä tarkoittaa, ettei PedeCon voi taata eikä ota vastuuta siitä, että tieto on aina paikkansapitävää, sisällöltään täydellistä ja ajan tasalla.

Mikäli PedeCon tarjoaa linkin kolmannen osapuolen verkkosivustolle, tämän linkin tarkoituksena on ainoastaan avustaa verkkosivuston käyttäjää, eikä PedeCon ota vastuuta tällaisella verkkosivustolla olevan tiedon sisällöstä tai sen virheettömyydestä.

Aineisto käyttäjiltä

Mitään aineistoa tai viestintää, joka on välitetty tai julkaistu tälle verkkosivustolle verkkosivuston ominaisuuksien käytön yhteydessä ei pidetä luottamuksellisena. PedeCon on oikeus käyttää tällaista aineistoa kaupallisiin tai ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

Verkkosivustoa käyttäessäsi et saa antaa mitään sellaista aineistoa tai tietoa, joka on lainvastaista, jota voidaan pitää loukkaavana, joka sisältää markkinointia tai jota voidaan muuten pitää sopimattomana.

Mikäli verkkosivuston kautta meille lähetetty aineisto tai viestintä sisältää henkilötietoja, sovelletaan alla olevassa kohdassa Henkilötietojen käsittely annettuja yksityiskohtia.

Muut ehdot

PedeCon saa milloin tahansa muuttaa näitä käyttöehtoja, päättää näyttää tai poistaa verkkosivustolla olevia julkaisuja ja sisältöä ja/tai sulkea verkkosivuston. Mikäli käyttöehtoja muutetaan, uusi käyttöehtojen versio julkaistaan verkkosivustolla. Tästä syystä pyydämme, että tarkistat aina ehtojen ajan tasalla olevan version.

Henkilötietojen käsittely

Johdanto

Yksityisyytesi on meille tärkeää ja pyrimme pitämään suojan tason korkealla kaikessa henkilötietojen käsittelyssä. Yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan EU:n/ETA:n alueella toukokuusta 2018 alkaen[1].

Soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti PedeCon Oy Ab tai muu rekisterinpitäjäksi määritetty yhtiö on vastuussa henkilötietojesi käsittelystä alla kuvatusti. Mikäli sinulla on kysymyksiä näistä tiedoista tai haluat käyttää mitään alla esitettyjä oikeuksiasi, pyydämme ottamaan yhteyttä PedeConiin alla kohdassa Yhteydenotto kuvatulla tavalla.

Henkilötietojen kerääminen ja käsittely

Termi ”henkilötieto” viittaa tietoon, joka on suoraan tai välillisesti yhdistettävissä sinuun yksilönä. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi nimi, kuva, henkilötunnus, yhteystiedot, kilpailuihin osallistumiset, tehdyt valinnat, käyttäytyminen tai IP-osoite. Henkilötietojen käsittely viittaa kaikkiin meidän tai palkkaamamme kolmannen osapuolen henkilötiedoille suorittamiin toimenpiteisiin, kuten niiden keräämiseen, rekisteröintiin ja säilyttämiseen.

Henkilötietoja voidaan käsitellä ainoastaan tiettyjä nimenomaisesti määritettyjä tarkoituksia varten, eikä niitä saada myöhemmin käsitellä mitään sellaista tarkoitusta varten, joka ylittää nämä määritetyt tarkoitukset.

PedeConilla käsittelemme meille antamiasi henkilötietoja yksinomaan hallinnoidaksemme sinulta saatuja tiedusteluja tai kanssasi tehtyjä sopimuksia, sekä tarjotaksemme tietoa tai palveluita tällaisiin tiedusteluihin ja sopimuksiin liittyen. Tämä voi koskea esimerkiksi kiinnostuksen esittämistä markkinoimiamme asuntoja tai toimitiloja, verkkosivustollamme mainostettuja kilpailuja, joihin päätät osallistua, tai uutiskirjettämme kohtaan.

Henkilötietojasi voidaan käyttää myös sähköiseen suoramarkkinointiin, mikäli olet PedeConin asiakas tai sopimuskumppani tai olet antanut tähän erillisen suostumuksen.

Henkilötietoja käsitellään myös tilastollisiin tarkoituksiin sen selvittämiseksi, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoa, hakukäyttäytymisen analysoimiseksi, sekä näyttääksemme sinulle räätälöityä sisältöä. Tällaisia tietoja käsitellään ainoastaan koosteena tai sellaisessa muodossa, josta sinua ei pystytä tunnistamaan. Tietoja käsitellään myös välillisesti verkkosivustomme taustalla olevan IT-järjestelmän kehittämisen, testaamisen ja hallinnoinnin yhteydessä.

Käyttäessäsi verkkosivustollamme olevia ominaisuuksia, jotka sallivat sinun julkaista sille tietoa tai muuta aineistoa, huomioithan, että tällainen tieto voi sisältää myös henkilötietoja. Mikäli tietosi sisältävät muita henkilöitä koskevia tietoja, voit julkaista ainoastaan sellaisia tietoja, joiden esittämiseen olet saanut heidän suostumuksensa.

Käsittelyn oikeudellinen peruste ja säilyttämisaika

PedeCon käsittelee henkilötietojasi vain kun se on tarpeellista sopimuksen solmimiseksi kanssasi tai PedeConin muun laillisen ja oikeutetun edun toteuttamiseksi, kuten voidaksemme markkinoida itseämme verkkosivustomme kävijöille sekä kehittää verkkosivustoamme tai tuotteittamme ja/tai palveluitamme. Mikäli käsittelemme henkilötietojasi mihinkään sellaiseen tarkoitukseen, joka soveltuvan lainsäädännön mukaan edellyttää suostumustasi, hankimme suostumuksesi ennen tällaisen käsittelyn aloittamista.

Tieto, jonka keräämme yllä olevan mukaisesti, poistetaan sen jälkeen, kun käsittelemisen tarkoitukset on täytetty.

Turvallisuus henkilötietojen suojaamiseksi

PedeCon suojaa henkilötietojasi korkealla turvallisuustasolla ja on tässä tarkoituksessa toteuttanut asianmukaiset tekniset ja organisatoriset turvatoimenpiteet suojatakseen henkilötietosi luvattomalta pääsyltä, muuntamiselta, levittämiseltä tai hävittämiseltä.

Rajoitukset henkilötietojen luovuttamiseen

Voimme nimittää ulkopuolisia kumppaneita suorittamaan tiettyjä tehtäviä puolestamme, kuten tarjoamaan IT-palveluita tai avustamaan markkinoinnissa, lehdistötiedotteiden hallinnoinnissa, tietojenkäsittelyssä tai tilastoinnissa. Näiden palveluiden suorittaminen voi tarkoittaa, että kumppanimme EU:n/ETA:n alueen sisä- ja ulkopuolella voivat saada pääsyn henkilötietoihisi. Puolestamme henkilötietoja käsittelevien yhtiöiden on aina allekirjoitettava kanssamme sopimus, jotta voimme varmistaa korkean turvallisuustason henkilötiedoillesi myös kumppaniemme kanssa.

EU:n/ETA:n ulkopuolella olevien kumppaneiden kohdalla toteutetaan erityisiä suojatoimenpiteitä, kuten allekirjoitetaan Euroopan komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet sisältävät sopimukset. Mallisopimuslausekkeet ovat saatavilla komission verkkosivustolla.

PedeCon voi myös luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, kuten esimerkiksi poliisille tai muille julkisille viranomaisille, mikäli asia koskee rikostutkintaa tai mikäli meitä muutoin edellytetään luovuttamaan tällainen tieto lain tai julkisen viranomaisen antaman päätöksen nojalla.

PedeCon ei luovuta henkilötietojasi millään muulla kuin tässä jaksossa kuvatulla tavalla.

Ulkoiset linkit

Näitä henkilötietojen käsittelyä koskevia ehtoja sovelletaan sellaiseen sinua koskevaan tietoon, jota PedeCon käsittelee verkkosivustomme hallinnoimiseksi. Verkkosivustomme voi ajoittain sisältää linkkejä ulkoisille verkkosivustoille tai palveluihin, joita me emme hallinnoi. Mikäli seuraat linkkiä ulkoiselle verkkosivustolle, sinua kehotetaan tarkistamaan ne henkilötietojen käsittelyn periaatteet ja evästeitä koskevat tiedot, joita sovelletaan kyseiseen verkkosivustoon.

Oikeutesi

Soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaan olet tietosuojalainsäädännön sallimassa laajuudessa oikeutettu milloin tahansa:

  • Saamaan tietoosi ne henkilötiedot, joita sinusta käsitellään
  • Saamaan virheelliset henkilötiedot korjattua
  • Pyytämään, että PedeCon lopettaa henkilötietojesi käsittelyn ja poistaa ne
  • Pyytämään, että henkilötietojesi käsittelyä rajoitetaan
  • Käyttämään oikeuttasi tietojen siirtämiseen
  • Peruuttamaan suostumuksesi tiettyyn käsittelyyn liittyen (silloin, kun tällainen suostumus on hankittu)
  • Vastustamaan henkilötietojen käsittelyä. Mikäli haluat käyttää mitään yllä esitettyjä oikeuksiasi, pyydämme ottamaan yhteyttä PedeConiin alla kohdassa Yhteydenotto kuvatulla tavalla.
  • Olet myös oikeutettu milloin tahansa tekemään valituksen toimivaltaiselle valvonta-viranomaiselle, mikäli katsot, että henkilötietojasi on käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön vastaisesti.

Kontakt

PedeConin Oy Ab on käsittelemiensä henkilötietojesi osalta rekisterinpitäjä. Mikäli sinulla on kysymyksiä siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi tai haluat tietoa ja yhteistiedot tietosuoja-asioista vastaavalle henkilölle tai haluat käyttää oikeuksiasi, pyydämme ottamaan yhteyttä osoitteeseen pedecon@pedecon.fi.

PedeCon Oy Ab
Bottenviksvägen 61
FI-68600 Pietarsaari

PedeConin evästeiden käyttö

Käytämme evästeitä verkkosivustollamme. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan laitteellesi, kun selailet ja käytät verkkosivustoja tai muita verkkopalveluita, ja joita käytetään esimerkiksi tiettyjen ominaisuuksien, kuten verkkosivustolla navigoinnin, helpottamiseksi.

Käytämme evästeitä parantamaan käyttäjäkokemustasi, kielen valinnassa, kokoamaan tilastoja verkkosivuston kävijöiden määrästä ja hankkimaan tietoa siitä, miten verkkosivustoa käytetään. Nämä tiedot mahdollistavat meille verkkosivustomme kehittämisen ja optimoimisen.

Evästeitä käytetään ajoittain keräämään tietoa, jonka katsotaan muodostavan henkilötiedon, kuten IP-osoitteet ja niihin linkitetyt tiedot, mutta joka ei ole suoraan yhdistettävissä sinuun yksilönä. Tarkoituksena on luoda personoitua ja asianmukaista sisältöä sinulle sivuston käyttäjänä.

Evästeet voidaan joko poistaa automaattisesti käyttäjän sulkiessa verkkoselaimensa (ns. ”istuntoevästeet”) tai tallentaa käyttäjän tietokoneelle helpottamaan tulevia käyntejä (ns. ”pysyvät evästeet”). Pysyvät evästeet poistetaan myös automaattisesti määritellyn ajanjakson jälkeen

Evästeet kolmansilta osapuolilta

Tällä verkkosivustolla käytetään myös tiettyjä evästeitä kolmansilta osapuolilta. Tällaisia kolmansien osapuolten evästeitä käytetään ensisijaisesti parantamaan käyttäjäkokemustasi, kielen valinnassa, kokoamaan tilastoja verkkosivuston vierailijoiden määrästä ja hankkimaan tietoa siitä, miten verkkosivustoa käytetään, mutta niitä voidaan tietyissä tapauksissa käyttää kolmansien osapuolten puolesta myös niiden omiin tarkoituksiin. Lisätietoa tällä verkkosivustolla olevista kolmansien osapuolien evästeistä ja siitä, miten kauan niitä säilytetään, löytyy seuraavista linkeistä.

Miten välttää evästeet

Mikäli et hyväksy evästeiden käyttöä, voidaan verkkoselaimesi asettaa estämään automaattisesti evästeiden tallentamisen tai ilmoittamaan sinulle joka kerta, kun verkkosivusto pyytää saada tallentaa evästeen. Aiemmin tallennetut evästeet voidaan myös poistaa verkkoselaimen kautta.