Välkommen till PedeCon Ab i Jakobstad!

PedeCon Ab är ett byggföretag som verkar inom Jakobstad-Karleby regionen.
Vi utför alltifrån mindre renoveringsarbeten till stora industriprojekt.

För oss är inget arbete för litet eller för stort!

Kontakta oss

Uthyrning


Byggande


Renovering


Byggnadsfirman PedeCon Oy Ab fick sin början år 2007, när jag bestämde mig för att börja som egen företagare och jag hade ett företag färdigt för verksamheten.

Före och under verksamheten i PedeCon har jag arbetat över 30 år i byggnadsbranschen och byggnadsindustrin.

Jag har fått vara med och uppföra, bygga samt utveckla fastigheter genom åren. Jag har bearbetat flera hundra bostäder, skolor, industrianläggningar samt offentliga byggnader. Med all denna erfarenhet samt tillsammans med vår kunniga personal kommer vi att samarbeta med våra samarbetspartners samt att betjäna våra kunder.

Nu efter tio år har företagets tillväxt varit snabb och vi har uppnått en kundkrets inom vårt eget verksamhetsområde. Viktiga grunder för vårt företag är service, kostnadseffektivitet samt kvalitet och leveranssäkerhet.

Ta kontakt, så lyckas vi tillsammans!

Petri Keski-Kuru
VD

Nyheter

Byggnadslov ansökts till Skutnäsgatans flervåningshus.

Partners

Kontaktformulär

  • Bottenviksvägen 61, 68600 Jakobstad
  • 06-724 8050