Modellbilder

Ritningar

Byggnadsinformation

Källare
GRUND GRUNDSULA, ARMERAD BETONG
GOLV MAANVARAINEN
YV 1 INNRE SKAL, GJUTNING PÅ PLATS
ISOLERING
YTTRE SKAL, ELEMENT
I-II-III-IV VÅN
MBL 1 HÅLDÄCKSELEMENT
BETONGPLATTA, YTA
YV 2 INNRE SKAL LASTBÄRANDE, PUTS / SLAM
ISOLERING
MURNING, PUTS / SLAM
LASTBÄRANDE MELLANVÄGGAR ELEMENT / GJUTNING PÅ PLATS
MELLANTAK HÅLDÄCKSELEMENT
BALKONGER ELEMENT
PELARE ELEMENT / STÅLSTOMME