2017

UPM, Torkmaskin 1 Torkmaskinens modifiering
UPM, Screening Nybygge samt grundbygge med borrpålning
UPM, Vattenverk Renovering, Sandavskiljare

2016

UPM, Strandbastu, Alheda Upplyft av byggnaden och byggnadsgrundens förnyande nedanför havsnivån
UPM, Pappersmassefabrik, Träflisplan Förnyande av betongkonstruktioner på träflisplanen

2015

BTC, Borgmästargrundet Sprinkler vattensamlare och -linje
UPM Pappersmassefabrik, Torkanläggning Bindningsmaskinens grund
UPM Pappersmassefabrik, Tvätteri 2. Skedet. Betongstommens förstärkning, ingjutning

2014

UPM, Pappersmassefabrik, Tvätteri och Blekning 1. Skedet. Betongstommens förstärkande, ingjutning. Fabrikshallarnas +16, 15 Rivning av grunden, ny ingjutning och beredning av grunden
UPM, Reningsverk Bioslambussning, Neutralisering, Skruvpumpningens och rensgallrets modifiering

2013

UPM, Reningsverk Kanalernas och fundamentens stödjande. Grov rensgaller, Rensgallringen, Neutralisering, Klarningsbassänger, Ledningsanslutningar
UPM, Flistransportörerna Flistransportörernas fundament samt förstärkande, och kanalernas förändringar
UPM, Sågverk Röntgenanläggning, Nybygge. Borrpålning och stödjande. Byggherreskontrakt

2009 - 2011

2011
UPM, Sågverk Sorteringsanläggning, Renovering, byggandet av grunden och linjen samt anläggningnen. Borrpålning
2010
UPM, Flistillverkning. Björklinjen Grundernas modifiering, linjens renovering
2009
UPM, Flistillverkning. Barrlinjen Grundernas modifiering, linjens renovering. Förnyande och ingjutning av flismaskinens grund

2016 - 2019

2019
Rådhuset Fastighetsrenovering
2018
Herrholmsgatan 4-6 Fastighetsrenovering
2016
Pedersörenejdens Kyrkliga Samfällighet Fastighetsrenovering
As Oy Gunborg Bs Ab, Stjärnhuset Fastighetsrenovering
UPM, Pappersmassafabrik, Blekningsanläggning Fastighetsrenovering

2014 - 2015

2015
Kulljas Bs As Oy Renovering och Fastighetsrenovering
2014
HandelsHus, Skattebyrån, Handelsbanken Fastighetsrenovering

2008 - 2010

2010
Malmska Sjukhuset Renovering och Fastighetsrenovering
2009
Purmo kyrka Fastighetsrenovering
Johanneskapellet Fastighetsrenovering
2008
UPM Cikoriamuseet Fastighetsrenovering
Euroports Kontor och Matsal Fastighetsrenovering

2018

UPM, Infobyggnad Nybygge
As Oy Ahlströminkatu 9 Renovering
Bs Ab Norrtull As Oy Rörrenovering
Fastighetsbolaget Strengberg Ab, projektledare, renovering Renovering

2017 - 2016

2017
UPM, Alholmens sågverk, Kontor Renovering
Bs Ab Gröngöliden As Oy (Fönster och Rörrenovering) Renovering

 

2016
KWH Mirka, Produktionsanläggning, Verkstad Kompletterande bygg
Fastighets Ab Alholmsgatan 5 Renovering, Kompletterande bygg
Bostads Ab Beda, Vestersundsgatan 8-10 Renovering

2015 - 2014

2015
Bostads Ab Pinnonäsgatan 34 (Rörrenovering) Renovering
Kulljas Bs As Oy Renovering
KWH Mirka, Matsal och personalutrymme Renovering
Kvarnbacksgatan 7, Bostader Renovering
Handelsbanken Renovering
FPA Renovering

 

2014
JKK-Församlingscenter Renovering
Alholmens sågverk, Torkanläggning Renovering
Euroports, Kontor Renovering
As. Oy Pietarsaaren Villa Sibelius Bo. Ab. Hyreshus, Nybygge
Jakobstads stad, Länsinummen koulu, Mellantak Renovering
UPM, Vattenverkets bassängers renovering Renovering

2013 - 2012

2013
Walki, Roto projekt Modifieringsarbeten, Nybygg
Alholmens sågverk, Torkanläggningarna 4-6 renovering Renovering
Bo. Ab Västpricken (Rörrenovering) Renovering
UPM, Flistransportör Nybygge
Alholmens Kraft, Mottagningslinje Renovering
UPM, Vattenverkets bassänger Renovering
Caverion kontor Renovering
2012
Jakobstads ishall renovering (inre och ytterdel) Renovering
UPM, Alholhmens sågverk, Spån och flisbunkrar Nybygge

2011 - 2008

2011
Bo. Ab. Södermalmsgatan (Rörrenovering) Renovering

 

2010
As. Oy Borgarmalmsvägen 5 Bo. Ab. Radhus, Nybygge

 

2009
Prewel / Trycksvetsning, Produktionshall Nybygge
A-Kraft, PILS –Projekti Nybygge

 

2008
Servicehem Castren Renovering, Projektled
Tornhus Bs As Oy Ab Renovering
UPM, A-Kraft, Alholhmens sågverk, Walki avstängnings- och underhållsarbeten 2008-2017

Målning samt fasadrenoveringar 2008-2018, Privata fastigheter och Bostadsbolag